Färgåtergivning: En berättelse om två parametrar

 

Här kan du ta del av hela rapporten.

Sammanfattning av rapporten

Det var det bästa måttet på färgåtergivning, det var det sämsta måttet på färgåtergivning. Färgåtergivningsindex (CRI) är den mest vanliga parametern använd i belysningsindustrin för att representera färgåtergivningsegenskaperna hos elektriska ljuskällor. CRI var ämnat att karakterisera hur ’’sanna’’ eller ’’naturliga’’ objekt tedde sig när de belystes av en ljuskälla, men var aldrig ämnat att, t.ex., representera hur väl objektsfärger differentierade under en ljuskälla, vilket är ytterligare en viktig aspekt när det gäller färgåtergivning. Data presenterad här demonstrerar att CRI i kombination med en annan parameter av färgåtergivning, gamut area index (GAI), är användbart vid prognos av subjektiva omdömen om hur ’’naturliga’’ objekt ter sig och hur ’’livfulla’’ de ter sig, samt hur väl man kan skilja på subtila nyansskillnader. Inget av dessa mått kan dock på egen hand tänkas vara tillräckligt för för att uppfylla alla krav på en ljuskälla att ge god färgåtergivning under alla omständigheter. Framtida forskning får utvisa om endast två mått är tillräckligt för att utlova god färgåtergivning från en ljuskälla och huruvida dessa två mätsätt (CRI och GAI) är de bästa för detta ändamål. Fram till dess bör CRI och GAI gemensamt användas och rekommenderas som praktiska, användbara och ömsesidigt förstärkande mått på färgåtergivning. Datan presenterad här demonstrerar även att total strålning (irradians) är viktigt för god färgåtergivning.