Färgåtergivning

 

Färgåtergivning eller Ra-index, engelska CRI (Color Rending Index), mäts med ett värde från 0 till 100, där 100 motsvarar perfekt dagsljus. Ju närmare detta värde en ljuskälla ligger desto bättre färgåtergivning.

Problemet för LED-lampor har varit att färgåtergivningen förändrats över tid. Redan efter några 1000 timmar ser man tydliga förändringar. Detta problem upplevs oftast på ljuskällor med lägre Ra-värden som ligger mellan 40-70. Därför är det viktigt att när man väljer sin ljuskälla försäkra sig om att LED-lampan har ett högt Ra-värde på mellan Ra 80-100. Designlights LED-lampor har normalt mellan 40 000 och 50 000 timmars livslängd, och ett Ra-värde på 80-96. Vi garanterar fullgod färgåtergivning vid livslängdens slut. 

 

Olika typer av färgåtergivning.