Filters
Filter

Linjära Industri

Under 2023 sker en utfasning av ljuskällor som innehåller kvicksilver. Detta innebär att traditionella lysrör såsom T5 och T8 förbjuds. Här ser du effektiva ersättare som passar för olika miljöer. Vi har linjära industriarmaturer med/utan sensor, slagtåliga, D-märkta och i olika längder.

Klicka här för att läsa mer om utfasningen av lysrör

Se översättningstabell för att ersätta T5 & T8 lysrörsarmaturer

 Längd

600 1200 1500
Typ av lysrör/Effekt  T5  T5  T8  T5  T8  T5  T5  T5  T8  T5  T5  T8
 2x14W  2x24W  2x18W  2x28W  2x36W  2x54W  3x54W  2x49W  2x58W  2x80W  3x49W  3x58W
 Systemeffekt*/Armaturlumen**  31W 53W 47W 62W 94W 119W 178W 108W 151W 176W  162W 226W
1680lm 2450lm 1890lm 3750lm 4690lm 6400lm 9300lm 6100lm 7350lm 8550lm  9000lm 1100lm

Ersättare från Designlight

Liny I25-0600

Utan frostad film

11W

1650lm

16W

2400lm

13W

1950lm

Liny I25-0600

Med frostad film

 13W

1690lm

 20W

2600lm

 16W

2080lm

Liny Basic L8-1300

28W

4276lm

33W

4965lm

 

Liny Basic L8-13004K

28W

4308lm

33W

5088lm

 

Liny I25-1200

Alt. I25-1200S 

Utan frostad film

23W

3680lm

29W

4640lm

40W

6400lm

Liny I25-1200

Alt. I25-1200S (med sensor)

Med frostad film

29W

4060lm

35W

4900lm

Strongy TP03-1200

30W

3900lm

Lighty TB32-1200

24W

3840lm

30W

4800lm

Henry L15-1250

60W

10800

60W (OBS 1200mm)

10800lm

Liny I25-1500

Utan frostad film

40W

6400lm

47W

7500lm

Liny I25-1500

Med frostad film

47W

6580lm

Lighty TB33-1500

44W

7040lm

 53W

8480lm

63W

1080lm

Henry L15-1550Dali

80W

14400lm

 

 

Längd 600
Typ av lysrör T5 T5 T8
2x14W
31W
1680lm
2x24W
53W
2450lm
2x18W
47W
1890lm
Ersättare
I25-0600
Utan frostad film
11W
1650lm
16W
2400lm
13W
1950lm
I25-0600
Med frostad film
13W
1690lm
20W
2600lm
16W
2080lm

 

Längd 1200
Typ av lysrör T5 T8 T5 T5
2x28W
62W
3750lm
2x36W
94W
4690lm
2x54W
119W
6400lm
3x54W
178W
9300lm
Ersättare

L8-1300

28W
4276lm

33W
4965lm

L8-13004K

28W
4308lm

33W
5088lm
I25-1200
(L25-1200S)
Utan frostad film
23W
3680lm
29W
4640lm
40W
6400lm
I25-1200
I25-1200S
Med frostad film
29W
4060lm
35W
4900lm
TP03-1200 30W
3900lm
TB32-1200 24W
3840lm
30W
4800lm
L15-1250 60W
10800

 

Längd 1500
Typ av lysrör T5 T8 T5 T5 T8
2×49
108W
6100lm
2x58W
151W
7350lm
2x80W
176W
8550lm
3x49W
162W
9000lm
3x58W
226W
1100lm
Ersättare
I25-1500
Utan frostad film
40W
6400lm
47W
7500lm
I25-1500
Med frostad film
47W
6580lm
Tb-33-1500 44W
7040lm
53W
8480lm
63W
1080lm
L15-1550Dali 80W
14400lm
L15-1250 60W
10800
(OBS 120cm)