Tvåparameters färgåtergivning

Ett två-parameters förslag för att specificera färgåtergivningsegenskaper hos ljuskällor avsedda för kommersiell belysning.

Här kan du ta del av hela rapporten.

Sammanfattning av rapporten

Belysning spelar en viktig roll i utvecklandet av kommersiella verksamheter, alltifrån att attrahera kunder till att möjligggöra bedömning av varor, till att främja en genomförd försäljning. Belysning bidrar även till identiteten, bekvämligheten och den visuella kvaliteten av en butik.

Med en ökande tillgänglighet och kvalitet på vita LEDs, överväger nu merparten av föreskrivare av butiksbelysning använding av LED-belysning i butiker. Ljuskällors färgåtergivning är en nyckelfaktor i främjandet av kommersiella belysningsmål och influerar därför acceptansen av en ljuskälla från användare och föreskrivare.

Dock är tillgången på information om kunders färgpreferenser, samt det faktum att statistik använd för att beskriva färgegenskaper hos ljuskällor ofta är tvetydig samt misslyckas med att förutspå preferenser. Ljuskällors färgåtergivning beskrivs i industrin endast genom färgåtergivningsindex (Ra eller CRI), vilket endast är indirekt kopplat till mänsklig tolkning. Ra-värdet är avsett att karaktärisera föremåls utseende, belysta av ljuskällan, och utmanas samt ifrågasätts alltmer eftersom nya källor utvecklas med ökande exotiska spektrala förmågor.

Denna rapport för en diskussion om hur Ra-värdet skulle kunna ökas för en bättre användning av det i samband med kommersiell belysning. De föreslagna riktlinjerna inkluderar användandet av gamut-area index (GAI) som ett kompleterande statistiskt värde till Ra, för säkerställandet av god färgåtergivning.