Uddevalla Hamn

Vi har i samarbete med Uddevalla hamn bytt belysning från högtrycksnatrium till M2-2450 (450W LED strålkastare).

Arbetet har gjorts i etapper och pågår fortfarande. På bilderna ser ni resultatet efter etapp 1 där man bytt 1000W högtrycksnatrium till 28st 450W LED armaturer. Kravet från kund var att uppnå ett medelvärde på 50 lux vid kajkant medan vi uppmätte ca 80 lux, därför körs anläggningen idag på 90% efter bytet. Lamporna är kopplade till Dali-styrning.

För bästa resultat, användes symmetriska linser ner mot kajkant och asymmetriska linser på övriga området enl. vårat förslag/ljusberäkning.

Byte har även skett i magasinen där man valt att installera våra High Bay armaturer

 I kulvert installerades Byggy Glow LED-list (art. DB-524). Den har en fluorescerande effekt när den släcks.

LED modulstrålkastare byte från högtrycksnatrium