LED Belysning & vanliga frågor

Få svar på dina vanligaste frågor om LED. Vi på Designlight tillverkar & utvecklar LED-belysning med höga krav på kvalité och hållbarhet.

På Designlight är vi experter på LED-belysning och vi förstår att du som kund eller installatör ibland har funderingar. Branschen för LED-belysning går snabbt framåt och på denna sida har vi försökt svara på de vanliga frågorna som handlar om LED och den belysning vi saluför.

Vad är en LED-lampa?

Olika typer av dioder?

Går alla LED-lampor att dimra?

Måste jag använda säkerhetsbox vid montage av LED-downlights?

Vilka olika typer av drivdon finns?

(Generellt) Vilket avstånd bör jag ha mellan downlights ?

Varför uppstår flimmer när styrelektroniken är frånslagen?

Vilka olika typer av lampor finns med LED-teknik?

Var ska man använda LED?

Vilken typ av kabel & hur lång?

Vilka dimrar brukas lämpligen?

Finns drivdon för DIN montage?

Vilka kapslingskrav ställs på belysning i badrum / våtutrymmen?

Hur återställer jag drivdon med push funktion?

Faktasidor

Vilka olika typer av av lampor finns med LED-teknik?

Med några få undantag kan man säga att nästan all belysning finns med LED-teknik. Undantagen är speciallampor som t.ex skall sitta i en miljö med extemt hög omgivningstemperatur. Jämfört med t.ex. en halogenlampa kräver en LED-diod en lägre arbetstemperatur. 

Det finns olika diodteknik som lämpar sig för olika typer av lampor.

-High power: används för lampor där man vill ha mycket ljus från en punkt. Exempel är ficklampor som oftast innehåller sk. high power dioder.

-COB: är ett kluster av dioder som används frekvent för olika belysningsarmaturer. Ex. innehåller våra downlights oftast ett COB chip. COB står för chip on board. Ett sk. COB chip är oftast runt eller fyrkantigt men på senare tid har denna typ av teknik använts för att få bort punkteffekter från t.ex LED-lister. Just COB-chip har utvecklats mycket de senaste åren och finns idag med olika form och även olika kombinationer av ljusfärger.

-Low power: används idag främst för dekorationsbelysning. Denna typ av dioder är billigare och används där du behöver många dioder men inte så mycket ljus från varje diod.

-SMD (surface mounted diods): de flesta LED-lister innehåller denna typ av diod. Det finns idag PCB med ett kluster av SMD dioder vilket gör att man kan efterlikna ett COB chip och använda dem även i produkter som downlight och liknande.

Generellt förespråkar vi COB chip vilka ger en bra belysning och kan köpas med bra ljusvärden. Det är dock så att alla dioderna ovan lämpar sig för olika produkter och viktigast är att rätt typ av diod sitter i rätt produkt för att uppnå det resultat man eftersträvar.

Var ska man använda LED?

LED-lampor har mycket lite värme i sin ljusstråle vilket kan vara en stor fördel i vissa fall, till exempel när man vill belysa känsliga föremål. Man får dock inte glömma bort att LED i sig genererar värme som måste ledas bort för att den långa livslängden skall kunna uppnås och för att ljusflödet inte ska försämras för mycket. Detta är en av anledningarna till att LED-lampor kan se lite annorlunda ut jämfört med vanliga glödlampor. En LED-diod är alltå mer känslig för värme och måste ofta ha en kylfläns för att hålla dioden på en bra arbetstemperatur. Man kan också använda LED för att få ett bra effektljus i t ex fönstersmyg samt LED-list som ger en bra ljuseffekt och en bra arbetsbelysning. Det är också bra att använda LED-lampor som t.ex. sänglampor och i armaturer för barn då värmeutvecklingen inte är så hög. Ett annat område är t.ex. när man vill sänka ner taket och inte har så mycket utrymme att man kan använda en LED-armatur.

Vilken typ av kabel bör jag använda & hur lång?

Vid installation av våra LED-artiklar brukas lämpligtvis en mångtrådig 0,75millimeters tvåledare av något slag. Vanligast är RKUB, men det går givetvis lika bra med andra mångtrådiga kablar (RK/MK).

Vad gäller den totala ledningslängden vid installation av konstantströmsdioder (350/500/700mA) rekommenderar vi generellt en maxlängd kring 30 meter på sekendärsidan av drivdonet. Går man upp i tjocklek på ledarna ökar ledförmågan och ledningslängden kan utökas, förutsatt att det fortfarande är en ledare av mångtrådig typ.

Vilka dimrar brukas lämpligen till era LED-produkter?

Våra drivdon är anpassade för framkant- såväl som bakkants-styrning. För att se de dimrar vi testat mot våra artiklar & rekommenderar, klicka här!

Har du en dimmer av annan typ eller annat fabrikat? –Då tar du lämpligen kontakt med den aktuella tillverkaren av denna och berättar att du önskar ljusreglera LED-last (350/500/700mA alt. 12/24V DC).

Du kan även hänvisa till de dimrar vi rekommenderar och höra om de har något tekniskt likvärdigt.

Finns drivdon för DIN montage?

Absolut, vi på Designlight är stolta över att kunna erbjuda dig ett drivdon som enkelt monteras på DIN-skenan i din el-central.

Nu kan du samla alla drivdon där de hör hemma, tillsammans med övrig teknik.

Vid ihopkoppling av flera drivdon så byglar man 1-10V anslutningen.

Vilka kapslingskrav ställs på belysning i badrum & andra våtutrymmen?

Tidigare har våtutrymmen delats in i olika områden ifrån tak till golv och haft olika kapslingskrav beroende på hur långt ifrån den aktuella bad- eller duschmiljön dessa varit.

Numera bestäms inte ”Område 2” (oklassat område) enbart på det vertikala planet, utan även horisontalt.

Så länge du har en takhöjd över 2,25meter klassas taket som en torr miljö. Detta innebär att du utan problem kan montera en ställbar IP21 armatur där.

Det brukar emellertid vara fördelaktigt att installera en IP44-klassad armatur direkt ovan duschmiljöer, eftersom ett duschmunstycke kan komma riktas upp i taket.

Om ditt innertak understiger 2,25meter måste IP-klassningen anpassas till den zon dessa hamnar i (läs ovan).

(Källa: SS 436 40 00, utgåva 2 (701.30.4))

Klicka för mer utförlig information & illustrationer gällande IP-klass

Hur återställer jag drivdon med push funktion?

Normal procedur för återställning av push drivdon dvs. drivdon som dimras i kombination med återfjädrande strömbrytare (utan dosdimmer bakom) är enligt nedan. Proceduren är standard för de flesta fabrikat.

Tänt läge snabbt tryck = släckt.

Håll inne knappen 10 sekunder. Systemet skall du vara återställt.

Vad är en LED-lampa?

LED=Light Emitting Diod

LED-tekniken finns idag för flera olika användningsområden för både professionella anläggningar och hembelysning. Uppbyggnaden av LED-modulen består av en kylplatta i aluminium eller keramisk kropp, LED-chip, lins samt plus- och minuspol. Till skillnad från äldre teknik leder en LED-diod endast stöm i en ritning. Diodens plus & minispol kräver således att man använder sk. likström (DC). I sverige har vi normalt 230VAC dvs. växelström från uttaget. En LED-lampa eller lampans drivdon innehåller alltså komponenter som omvandlar strömmen från AC (växelström) till DC likström.

 

Olika typer av dioder?

Det finns flera olika typer av LED-dioder på marknaden. Huvudsakligen delas dessa upp i:

  • HP LED (High Power)
  • SMD LED (Surface Mounted Device)
  • COB LED (Chip On Board)

HP LEDs är den vanligare typen av diod. Dessa drivs idag med konstantström 350mA, alternativt 700mA. SMD LEDs är något enklare typer av dioder. De brukas oftast till 12V DC LED-lister. COB LEDs består av flera små LED-chip. Dessa placeras på kretskortet och binds sedan samman med kontaktytan via trådar, så kallad ”trådbonding”. Den största fördelen med bondade chip är emellertid dess termiska prestanda, produkten blir mer stabil, mer tillförlitlig samt dess generella livslängd främjas.

Går alla LED-lampor att dimra?

Allt eftersom tekniken går framåt förändras förutsättningarna. Den tidigare så självklara frågan ”Är dessa dimbara?” är numera allt som oftast inte nödvändig.

Alla våra inomhusartiklar går att ljusreglera via dimmer.

Våra HP- & COB-dioder ljusregleras på primärsidan av våra dimbara drivdon.

Våra SMD-dioder (frekvent brukade på LED-lister) regleras ofta sekundärt, det vill säga; Du tillhandahåller en 12-24V DC dimmer och placerar denne efter drivdonet, direkt mot lasten. Idag har vi även dinbara drivdon till 12 och 24VDC som kan regleras med vanlig dimmer på 230V sidan.

De enda artiklarna där man inte kan ta dimbarhet för givet hos oss är våra utomhusartiklar. Många Markarmaturer & Decklights avser effektbelysning i första hand, då man bedömt att dessa inte behöver dimmas har de tillverkats i ett utförande där dimbarhet inte är en valmöjlighet.

Är man osäker på om en produkt är dimbar eller inte tar man sig lämpligtvis en titt i symbolfältet tillhörande den aktuella artikeln.

Det som avgör om en lampa är dimbar är komponenterna i lampan. Själva dioden är nästan alltid dimbar men det är inte säkert övriga komponenter som krävs för att omvandla ström & spänning i lampan är gjorda för att dimras.

Måste jag använda säkerhetsbox vid montage av LED-downlights?

Vid installation av LED-armaturer i isolerade utrymmen krävs alltid en säkerhetsbox. Om du anser dig ha ett tillräckligt luftutrymme mellan diffusionsspärr och infällnadsytan för att avstå montage av säkerhetsbox är det ställningstagande som bör tas av den aktuella elinstallatören.

Det generella avstånd vi rekommenderar att våra infällda artiklar har till icke brännbart material är 30millimeter (upptill).
Undantagen är våra mini-downlights som naturligtvis inte kräver fullt så mycket luftutrymme upptill, samt de LED FOR WORKERS-artiklar som dosmonteras.

Vilka olika typer av drivdon finns?

Det finns en mängd olika drivdon på marknaden, både dimbara och ej dimbara. Rent tekniskt brukar man skilja på drivdon som ger konstantström (ex. 350mA) och konstantspänning (ex. 12V) där det senaste är det man oftast benämner ”transformator”. Dessa två olika typer av drivdon ger olika ström på sekundärsidan vilket innebär att lamporna skall kopplas på olika sätt efter drivdonet.

Konstantström⇒ lamporna kopplas i serie efter drivdonet
Konstantspänning⇒ lamporna kopplas parallellt efter drivdonet

Läs mer om parallellkoppling & seriekoppling här

(Generellt) Vilket avstånd bör jag ha mellan mina downlights?

Vilka avstånd man skall ha mellan väggytor och armaturer är något som varierar från projekt till projekt. När avstånden beräknas tar man bland annat hänsyn till:

  • Takhöjd
  • Armaturteknisk data (spridningsvinkel m.m.)
  • Reflektionsgrad på väggar & golv

Om vi utgår ifrån ett utrymme med en normal takhöjd kring 2400mm, ljusa väggar och relativt ljus golvyta kan man däremot ge generella rekommendationer gällande avstånden.

Avstånd ifrån väggar: Takhöjden delat på fyra (2400/4 =600mm)
Avstånd mellan armaturer: 1200-1600mm C/C (sprindningsvinkel 20-60°)

OBS! För exakt placering av dina armaturer bör alltid ett belysningsförslag tas fram av lämplig fackman. Är du osäker på placering av armatur är du välkommen att kontakta vår ljusdesigner Martin.

Varför uppstår visst flimmer när styrelektroniken (ljusrelä, tidur) är frånslagen?

Beroende på vilken styrutrustning man använder kan visst flimmer eller ”glödande” uppstå från armaturerna när styrutrustningen är frånslagen. Detta beror på störningar i elektroniken.

För att motverka det kan ett transientskydd anslutas parallellt mellan styrutrustningens tändtråd och neutralledare.

Rekommenderat transientskydd är Elkos e-nr: 1301545

Används en sk. push-drivdon & lamporna glöder kan man koppla en sk. bottenlast parallelt med lamporna på drivdonets sekundärsida. Exempel på detta är Eltakos e-nr: 1377055