Isolationsklasser för elektriskt material

Alla elektriska produkter har ett skydd för att man inte ska komma åt delar som är spänningssatta med farlig spänning. Detta skydd är utformat på olika sätt beroende på produkten.

Det finns tre isolationsklasser.

Klass 1
Elmateriel av klass I innebär att skyddet mot elchock inte är baserat enbart på den grundläggande isoleringen, utan i vilken ytterligare en säkerhetsåtgärd vidtagits genom att ansluta utsatta berörbara ledande delar till jord.

Klass 2
Elmateriel av klass II innebär att skyddet mot elchock är baserat enbart på den grundläggande isoleringen och en ytterligare säkerhetsåtgärd, såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering

Klass 3
Elmateriel av klass III innebär att skyddet mot elchock är baserat på att matning med SELV från en spänning av högst 50V AC eller 120V DC från en skyddstransformator och att bruksföremålet inte heller alstrar högre spänning.

 

Källa; Elsäkerhetsverket