LED-armaturers livslängd

En av de stora fördelarna med LED-belysning är verkligen dess långa livslängd. Men det kan vara förvirrande att förstå hur livslängden definieras och varför den varierar så mycket mellan olika produkter. Vi ska försöka reda ut begreppet och förklara skillnaderna mellan de olika värden som man ser på marknaden idag.

L-värde

Livslängden för en LED-armatur definieras vanligtvis som den tid det tar tills ljusstyrkan minskar till en viss nivå. Detta kan vara när ljusstyrkan når 70%, 80% eller 90% av den ursprungliga ljusstyrkan. Detta värde anges vanligtvis som L70, L80 eller L90, där L står för ”lumen maintenance” (lumenunderhåll).

Vad beror variation av livslängd på?

Anledningen till att livslängden varierar mellan olika produkter beror på flera faktorer. För det första beror det på kvaliteten på LED-chippen som används i armaturen. Högre kvalitet på chippen kan ge en längre livslängd. Dessutom påverkar även designen och konstruktionen av armaturen livslängden. En välkonstruerad armatur med effektiv värmeavledning kan förlänga livslängden.

Det är också viktigt att notera att livslängden kan vara beroende av användningsområdet och driftsförhållandena. Till exempel kan en LED-armatur som används i en industriell miljö med höga temperaturer och vibrationer ha en kortare livslängd jämfört med en armatur som används i en mindre krävande miljö.

B-värde

För att hjälpa konsumenter att förstå och jämföra livslängden på olika produkter används ofta L-värden tillsammans med B-värden. B-värdet representerar andelen armaturer som förväntas hålla sig över det angivna L-värdet. Till exempel kan man se L80B50, vilket betyder att efter en viss tid förväntas 50% av armaturerna ha en ljusstyrka som är över 80% av den ursprungliga ljusstyrkan.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan livslängden för en LED-armatur definieras som den tid det tar tills ljusstyrkan minskar till en viss nivå. Livslängden varierar mellan produkter på grund av faktorer som LED-chipkvalitet, design och användningsområdet. För att jämföra livslängden används L-värden tillsammans med B-värden.