Kopplingsschema

Ska du koppla belysning? Här kan du se kopplingsschema för några av de vanligaste kopplingarna som berör belysning och LED-lampor

Seriekoppling

Vanligast är att dioden i en LED-lampa skall matas med konstantström (exempel 350, 500 eller 700mA). Lamporna skall då seriekopplas antingen en lampa till ett eget drivdon eller flera lampor till ett större don. Observera! det är endast lamporna på sekundärsidan av drivdonet som seriekopplas, själva drivdonen (om man har flera) parallellkopplas till (230VAC).

Seriekoppling Kopplingsschema

Parallellkoppling

Lampor som skall matas med konstantspänning (ex 12 eller 24V) skall vanligtvis parallellkopplas. Notera att det finns belysning för både likström (DC) och växelström (AC) där likström är polkänslig.

Paralellkoppling kopplingsschema

Parallellkoppling likström (DC)

När du kopplar likström måste + kopplas till + och – till – för att lamporna skall lysa.

Parallelkoppling likström (DC)

Smoothy LED-dimmer för dosmontage

Smoothy dimmer fungerar för lampor upp till 150W och kopplas i kombination med återfjädrande strömbrytare. Trycker man snabbt på knappen stänger man av eller på lamporna. Håller man inne brytaren dimrar man belysningen till dess man släpper knappen.

Läs mer om produkten på produktsidan

Kopplingschema smoothy dimmer

Drivdon av typen med sk. push funktion

Drivdon av typen med push funktion dimrar ofta sin belysning jämnt och fint med hjäl pav en återfjädrande strömbrytare. Strömbrytare av de flesta fabrikat brukar ha sk. impulsfjäder som kan köpas som tillbehör och monteras bakom knappen. Nedan visar inkoppling av de flesta vanliga push drivdon.

Se våra drivdon med push funktion

Push drivdon - kopplinsschema