Utfasning av lysrör – information

Här samlar vi lite information till dig som planerar att byta från traditionella T5 eller T8 lysrör till LED-teknik.

Bakgrund: Lågenergilampor och lysrör har tidigare haft undantag från EU direktivet (RoHS) då de fått innehålla betydligt högre mängder kvicksilver jämfört med andra produkter. Under hösten 2023 kommer undantaget sluta gälla vilket innebär en utfasning av denna typ av ljuskällor. Har du T5 eller T8 armaturer bör du alltså se över hur du kan uppgradera din belysning.

Datum för utfasning inom EU: Efter datumen nedan får man inte tillsätta nya produkter av typen på EU-marknaden. Detta innebär i praktiken ett förbud att producera eller importera denna typ av produkter till EU.

  • 24e Feb 2023: T5 cirkel och kompaktlysrör
  • 24e Augusti 2023: T5 och T8 lysrör

Vilken typ av armatur skall man byta till?

Det finns såklart många lösningar för att uppgradera eller byta till LED.

Alt 1. Att byta T5 eller T8 lysrör
Vid byte av traditionella lysrör till LED måste man försäkra sig om att ändringen inte påverkar eller försämrar EMC-egenskaperna. Kort och gott innebär detta att produkten inte skall ge störningar på elnätet. De skall helt enkelt fungera tillsammans utan att störa varandra eller annan utrustning. Viktigt för dig som installatör är att läsa och förlja tillverkarens installationsanvisningar.

Det finns 2 vanliga typer av LED-lysrör på marknaden. Kika närmare på dina armaturer och vilken variant som kan användas för byte i dina armaturer.

  • Induktiv ballast sk. ”drossel”: Har man denna typ av lysrörsarmatur kan man göra ett byte till sk. ”retro-fit lysrör”. Bytet är då relativt enkelt och man byter ut glimtändaren i armaturen till en LED-tändare. Lysrören skall uppnå säkerhetsstandarden SS-EN 62776 och här ligger det på tillverkarens ansvar att rören klarar gällande krav. Ansvaret för risker vid denna typ av byte ligger hos tillverkare, importör eller distributör som har satt produkten på EU-marknaden.
  • Armaturer utan glimtändare: Har du en typ av armatur utan glimtändare kan det krävas en sk. ”konverteringssats” för att bygga om armaturen till en LED-armatur. Här vill vi ge ett varningens finger till dig som installatör då en sådan typ av ändring anses som en väsentlig förändring av armaturen. Med andra ord är denna typ av ingrepp så pass stor att armaturtillverkarens CE-märkning och andra certifikat inte längre är gällande

För dig som vill läsa på om byte till LED finns ganska mycket information att hämta på Elsäkerhetsverkets hemsdida. Sidan ligger även som grund till ovan information (skriven 20230107).

Alt 2. Byta till en LED-armatur
Att helt byta armatur till en LED-armatur är oftast enklare än vad det låter. I de flesta fall kan man behålla befintlig kabeldragning då LED-armaturerna är gjorda i standardlängd och med tanke på dig som installatör. Vi på Designlight har tagit fram en mängd LED armaturer som passar för olika behov. För att förenkla för dig som installatör har vi tagit fram en tabell som förklarar vilken armatur du skall välja.

 

 

Tabell – Vilka LED-armaturer ersätter T5 & T8 lysrör