Facktermer inom Ljusinformation

Här kan du se betydelsen av några av de vanligaste facktermerna som berör belysning & ljus

Effekt:
Enhet: watt (W) Mått på kontinuerlig elförbrukning. Effekten anger INTE hur mycket ljus som produceras.

Energi:
Enhet: Kilowattimmar (kWh) Effekten vi använder under en specifik tid. Ljuskälla på 100W = 0, 1KW

Ljusflöde:
Enhet: Lumen (lm) Allt ljus som en ljuskälla kontinuerligt alstrar i alla riktningar. Som jämförelse kan man säga att ett stearinljus har ca 12 lumen, 40W glödlampa ca 420 lumen samt lysrör 39W ca 3500 lumen.

Ljusmängd:
Enhet: Lumentimmar (lmh) Ljusflödet i en ljuskälla under en given tid. Lumen multiplicerat med livslängd ger mängden lumentimmar, denna information kan ha betydelse i belysningsekonomi.

Ljusutbyte:
Enhet: Lumen per watt (lm/W) Effektivitet på en ljuskälla, alstring av ljus/förbrukad watt. Ljuskällan är en transformator som omvandlar el till ljus, ljusutbytet anger ljuskällans effektivitet vid omvandling. Därmed är det ett mått på hur ekonomisk ljuskällan är. Man bör sträva efter att få så många lumen och förbruka så få watt som möjligt utan att ge avkall på ljusets kvalitet.

Ljusstyrka:
Enhet: Candela (cd) Ljusflödet i en given riktning. Med vetskap om candela kan man beräkna det ljus som kommer att nå en viss yta, dvs., Hur många lux som kommer fram.

Belysningsstyrka:
Enhet: Lux (lx) Ljusflödet som träffar en yta. Belysningsstyrkan är det vanligaste måttbegreppet för ljus och det lättaste att mäta. Lux kan likaväl skrivas som lumen per kvadratmeter, dvs. ljuskällans ljusflöde som når fram till en specifik belyst yta. För inomhus arbete är styrkan 500 till 1000 lux vanliga, i hemmiljö ca 200lux.

Luminans:
Enhet: Candela per kvadratmeter (cd/m2) Ögats upplevda uppfattning av ljuset på en yta En arbetsyta inomhus kan ha 150 candela per kvadratmeter medan en belyst väg ofta inte har mer än 1-2 candela per kvadrat meter. Luminansen går att mäta men observera att luminansmätaren är färgblind och tar inte hänsyn till ytans färgegenskaper.

Färgtemperatur:
Enhet: Kelvin (K) Anger ljusets karaktär, t.ex. Varmvit, vitt eller dagsljus. En lågfärgtemperatur betyder en varmtonad glödljuskaraktär. Dagsljuset ligger på 6500K vilket är en neutral balans mellan färgerna i ljuset. läs mer om vad Kelvin innebär på vår sida om färgtemperatur.

Färgåtergivning:
Enhet: Ra-index Ljusets förmåga att återge färger naturligt. Ra 100 är det samma som mycket god färgåtergivning Ra 0 är att färgerna inte kan återges alls. Ett Ra värde på 70-80 är vad som skall krävas där människor vistas dagligen. Klicka för att läsa mer ingående information om färgåtergivning