Reklamationsunderlag

Skriv ut blanketten och fyll i den. Skicka den sedan till Designlight, Toffelvägen 1, 342 60 Moheda.

Reklamationsblankett

OBS! Skriv gärna in batch nummer för den produkt du vill reklamera. Nedan bild visar exempel på hur våra batch nummer ser ut.

Batvh nummer på våra produkter