LED-belysning & dimbarhet

Här listar vi ”vanliga” dimmers som vi testat i kombination med våra LED-produkter.

Med vanliga dimmers menar vi 230V dimmers som kopplas på primärsidan dvs. innan drivdonet.
230VAC→vanlig dimmer→drivdon→LED-lampa

Observera! Det finns många olika sätt att styra belysning och det framgår av drivdonets eller lampans specifikationer vilken typ av styrning som är kompatibel.

Exempel på övriga typer av styrning som inte listas i dimmertabellen;

DALI, DMX & KNX: Kräver tillbehör som är avsett för respektive protokoll.
1-10V: Kräver 1-10V dimmer
Sekundärdimmer (ex. 12-24V): 230VAC→drivdon→sekundärdimmer→LED-lampa
Push: Drivdonet kopplas till återfjädrande strömbrytare (utan dimmerpuck).

Dimmertabell

Denna dimmerguide ska endast ses som vägledande och baseras på testresultat från vårt eget testlab.

Många faktorer som elkvalitet, kabellängder och andra omständigheter/förhållanden kan resultera i att olika testresultat kan förekomma.

Designlight tar inget ansvar för funktion eller livslängd vid modifiering av produkten eller avvikelser i rådande/gällande installationsanvisning.

Dimmertabell