Färgåtergivning

Hög färgåtergivning innebär att färgerna återges på ett korrekt sätt. Är ljuskvalité viktigt för dig bör du kolla på mätvärdet CRI eller Ra-index.

Färgåtergivning eller Ra-index, engelska CRI (Color Rendering Index), mäts med ett värde från 0 till 100, där 100 motsvarar perfekt dagsljus. Ju närmare detta värde en ljuskälla ligger desto bättre färgåtergivning.

Tidigare kunde man köpa LED-belysning med mycket låg färgåtergivning vilket innebar att vissa inte blev nöjda med sitt inköp. Numera har vi regler inom EU som reglerar hur låg färgåtergivningen för olika typer av belysning får vara. För hemmabruk är minsta CRI 80 vilket räcker för de flesta installationer. För vissa projekt som handlar om att belysa t.ex. tavlor, belysning vid sminkbord eller belysa färggranna produkter bör man se sig om efter lampor med så hög färgåtergivning som möjligt.

Ett problem för vissa LED-lampor har varit att färgåtergivningen förändrats över tid. Redan efter några 1000 timmar ser man tydliga förändringar. Detta problem upplevs oftast på ljuskällor med lägre Ra-värden som ligger mellan 40-70. Därför är det viktigt att när man väljer sin ljuskälla försäkra sig om att LED-lampan har ett högt Ra-värde på mellan Ra 80-100.

Designlights LED-lampor har normalt mellan 40 000 och 50 000 timmars livslängd, och ett Ra-värde på 80-96. Vi garanterar fullgod färgåtergivning vid livslängdens slut.

Vill du lära dig mer om färgåtergivning kan du i nedan länk ta del av Xicatos presentation. Xicato är en ledande producent av LED-moduler av hög kvalité.

Klicka här för att läsa Xicatos presentation.

Färgåtergivning (CRI / Ra värde)