Spridningsvinkel

Vilken spridningsvinkel är optimal för just dina lampor? Här följer lite information lampors spridningsvinkel och vad man egentligen menar med begreppet ljusspridning.

Ljusets spridningsvinkel

När man sätter ett värde för lampans spridningsvinkel tar man hänsyn till sk. ”effektiv spridning”. Trots att en lampa till synes har bred spridning t.ex 120° är det inte säkert att specifikationen  visar detsamma. När man mäter ljus sätter man värdet på spridningsvinkeln utifrån den ”effektiva spridningen”. En lampa har alltid sk. ströljus på sidorna av ljuskäglan men mycket av detta räknas inte med vid framtagning av spridningsvinkeln. När man mäter spridningsvinkel har man krav på att ljusvärdet skall uppnå en viss procent jämfört med ljuskäglans centrum, där ljuset är som starkast. I korthet kan man säga att värdet spridningsvinkel egentligen benämner den spridningsvinkel där lampan är effektiv. Detta värde kan man då ta i beaktande när man räknar på hur långa avstånd man t.ex kan ha mellan downligts i ett tak.

Total spridning och upplevd spridning

Bilden illustrerar skillnaden på den totala spridningen jämfört med den uppmätta (effektiva spridningsvinkeln). Normalt beror den totala spridningen på lampans design och hur långt in i lampan dioden är monterad.

Det finns olika sätt att påverka spridningsvinkeln för att uppnå en viss effekt. Vanligt är att man använder olika typer av lins alternativt reflektorer för att få att uppnå olika resultat. Nedan följer några exempel där man använder lins för att ge olika typer av ljusbild.

 

 

 

 

Exempel – användnig av lins

Gatlampor: När man belyser en väg vill man undvika för höga kontraster mellan det ljusa och det mörka. Anledningen är att om kontrasterna är för höga är det svårt för ögat att se det som befinner sig utanför själva ljusbilden. Det är därför viktigt att ljuset från gatlamporna går ihop med varandra innan de når marken. Med andra ord vill man undvika mörka punkter mellan varje stolpe vilket innebär att det blir svårt att se om t.ex ett djur befinner sig där. Då avståndet mellan stolparna oftast är längre jämfört med bredden på vägen som skall belysas använder man en sk. asymmetrisk lins som gör att lampan sprider mer åt sidorna.

Normalt kanske man tror att gatlampor lyser mer på natten men tvärtom har  man ofta styrning som sänker belysningsnivån när det är som mörkast. Anledningen är att kontrasterna mellan belysta och ej belysta områden inte skall vara för hög.

Downligt med bred spridning: Vill man uppnå bred spridning och samtidigt jämt ljus över en bred yta kan man åstadkomma detta med hjälp av lins.

Snäv spridning: Den kanske vanligaste anledningen att använda en lins är i de fall man vill ha en snäv spridning och fokusera ljuset på en mindre yta. Exempel på detta kan vara strålkastare där man ibland vill uppnå ett riktat ljus som även når längre. Ett annat uppenbart exempel är vid tillverkning av ficklampor.

Skarpare kant & mindre ströljus: En effekt man kan få med hjälp av lins är att få en skarpare kant mellan det belysta och ej belysta området. Att ljusbilden är mer tydligt definierad längs en vägg kan ge ett snyggt designinslag i ett hem.

Skuggeffekter: Även skuggor kan bli skarpare om man har en bra lins. Genom att fokusera ljuset i en riktning ger detta skarpare kanter på en skugga. Att inreda med belysning handlar inte alltid om vad som skall belysas utan även om vad som inte skall belysas.

Skuggor