För Designlight Scandinavian AB är det givet att bedriva en verksamhet där miljöhänsyn är en integrerad del inom samtliga områden.

 

Vi strävar efter att hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration samt att integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter. Vi vill skydda miljön genom att minimera företagets och produkternas påverkan på miljön. Att värna om miljön ligger oss varmt om hjärtat.

Designlight Scandinavian ABs miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar anser vi att de små vardagliga miljöåtgärderna är minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda vårt miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås. Alla våra anställda uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar även inom miljöområdet, vilket i sin tur bidrar till att företagets miljöpåverkan minskar.

Vi är, som ett naturligt led i vår ­miljösatsning, anslutna till El-kretsens system Elretur. En grundläggande princip för vårt miljöarbete är att sämre teknik och miljö­farliga ämnen kontinuerligt ska bytas ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen och därmed måste hanteringen av uttjänta produkter hanteras på ett bra sätt. Producentansvaret för elektronik infördes redan 2001 och samtidigt bildades ett samarbete mellan producenterna och kommunerna, som döptes till Elretur. Detta samarbete gör Sverige världsledande med världens mest effektiva återvinningssystem, och vi är glada över att kunna vara en del av detta. Återvinningssystemet omhändertar elektronik och är konstruerat för att säkerställa en effektiv och miljöriktig hantering av denna.

Varje svensk lämnar i genomsnitt drygt 16 kilo el-avfall årligen, en insamlingsnivå som är bland de allra högsta i världen.

Vårt signum SWML, vilket står för Save Watt More Light, är ytterligare en del av vårt miljötänk. SWML syftar på det faktum att LED-ljuskällorna nyttjar betydligt mindre watt än sina konventionella motsvarigheter, men genererar mer ljusstyrka.  ­Detta är möjligt tack vare att merparten av brukad energi hos LED-belysning går till att producera ljus, till skillnad från de lampor där största delen av energin går till att alstra värme. Resultatet blir en signifikant energibesparing med likvärdigt eller bättre ljusutbud.

Vi strävar ständigt efter att utveckla tjänster och produkter som är anpassade för miljön. Detta gör vi genom att använda förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt genom att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga ­förorening.

Vår ambition är att ha tillräcklig kompetens i företaget för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljö­anpassade lösningarna inom belysning. Våra kunder ska kunna känna sig trygga i förviss­ningen om att vi fortlöpande utvecklar våra produkter i enlighet med samhällets olika miljömål och följer gällande lagar, föreskrifter samt övriga miljökrav som vi berörs av. Vi vill att kundens krav på god miljö blir tillgodosedda, gällande såväl den yttre miljön som inomhusmiljön för slutkunden och arbets­miljön för berörda installatörer.

Det handlar om ett kontinuerligt och långsiktigt arbete, där våra produkter och vårt agerande mot både kunder och leverantörer ska visa på vår omsorg om miljön.

Genom att göra strategiska och medvetna val för ett hållbart samhälle, genererar vi en vinst för både omgivning, konsument och oss själva.