Vi tar vårt ansvar!

Med vår höga kvalitetskontroll är vi stolta att redovisa vår låga reklamationssiffra på 0,5 %. Här ingår även handhavandefel och fraktskada vilket tyder på att våra produkter har mycket hög kvalité.

Vi är väldigt noga med val av råmaterial till våra armaturer för längre hållbarhet, säkerhet och högsta kvalité när det gäller urval av LED-chip. Eftersom vi själva utvecklar och tillverkar produkten har vi full kontroll på hela tillverkningsprocessen.

Alla våra produkter har ett unikt framtaget tekniskt informationsblad.

För att vidhålla vår höga kvalité väljer vi att testa alla våra produkter hos SGS vilket vi även erhåller ett godkänt certifikat. Detta är en kostnad som vi väljer att investera i för varje unik produkt.

Kvalitetskontroll sker alltid med jämna mellanrum före, under och efter produktionen för att säkerställa produktens kvalité.

Som ytterligare ett steg tar vi ett produktansvar där vi säkerställer en viss mängd av utgående artiklar för eventuella framtida reklamationer.

I vår strävan att ta vårt fulla ansvar i tillverkningsprocessen har vi säkerställt att vår leverantör följer de regler som gäller under FN:s barnkonvention.

Som ett led i miljöansvaret är vi ansluten till elretur.

Vi hjälper även till genom vår supportavdelning med tekniskt kunnande och rådgivning.