Designlight logotyo
segb

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här!

VANLIGA FRÅGOR & SVAR (FAQ)

Går alla era LED-artiklar att dimra?

Allt eftersom tekniken går framåt förändras förutsättningarna. Den tidigare så självklara frågan ”Är dessa dimbara?” är numera allt som oftast inte nödvändig.

Alla våra inomhusartiklar går att ljusreglera via dimmer.

Våra HP- & COB-dioder ljusregleras på primärsidan av våra dimbara drivdon.

Våra SMD-dioder (frekvent brukade på LED-lister) regleras sekundärt, det vill säga; Du tillhandahåller en 12-24V DC dimmer och placerar denne efter drivdonet, direkt mot lasten.

De enda artiklarna där man inte kan ta dimbarhet för givet hos oss är våra utomhusartiklar. Många Markarmaturer & Decklights avser effektbelysning i första hand, då man bedömt att dessa inte behöver dimmas har de tillverkats i ett utförande där dimbarhet inte är en valmöjlighet.

Är man osäker på om en produkt är dimbar eller inte tar man sig lämpligtvis en titt i symbolfältet tillhörande den aktuella artikeln.

 DIMBAR

 ICKE DIMBAR

Vilken typ av kabel bör jag använda, och hur långa får dessa vara?

Vid installation av våra LED-artiklar brukas lämpligtvis en mångtrådig 0,75millimeters tvåledare av något slag. Vanligast är RKUB, men det går givetvis lika bra med andra mångtrådiga kablar (RK/MK).

Vad gäller den totala ledningslängden vid installation av konstantströmsdioder (350/500/700mA) rekommenderar vi en maxlängd kring 30 meter. Går man upp i tjocklek på ledarna ökar ledförmågan och ledningslängden kan utökas, förutsatt att det fortfarande är en ledare av mångtrådig typ.

Måste jag använda säkerhetsboxar vid montage av LED-downlights?

Vid installation av LED-armaturer i isolerade utrymmen krävs alltid en säkerhetsbox. Om du anser dig ha ett tillräckligt luftutrymme mellan diffusionsspärr och infällnadsytan för att avstå montage av säkerhetsbox är det ställningstagande som bör tas av den aktuella elinstallatören.

Det generella avstånd vi rekommenderar att våra infällda artiklar har till icke brännbart material är 30millimeter (upptill).
Undantagen är våra mini-downlights som naturligtvis inte kräver fullt så mycket luftutrymme upptill, samt de LED FOR WORKERS-artiklar som dosmonteras.

Vilka dimrar brukas lämpligen till era LED-produkter?

Våra drivdon är anpassade för framkant- såväl som bakkants-styrning. För att se de dimrar vi testat mot våra artiklar & rekommenderar, klicka här!

Har du en dimmer av annan typ eller annat fabrikat? –Då tar du lämpligen kontakt med den aktuella tillverkaren av denna och berättar att du önskar ljusreglera LED-last (350/500/700mA alt. 12/24V DC).

Du kan även hänvisa till de dimrar vi rekommenderar allaredan, och höra om de har något tekniskt likvärdigt.

Finns det drivdon för DIN-montage?

Absolut, vi på Designlight är stolta över att kunna erbjuda dig ett drivdon som enkelt monteras på DIN-skenan i din el-central.

Nu kan du samla alla drivdon där de hör hemma, tillsammans med övrig teknik.

Vid ihopkoppling av flera drivdon så byglar man 1-10V anslutningen.

(Generellt) Vilket avstånd bör jag ha mellan mina spottar?

Vilka avstånd man skall ha mellan väggytor och armaturer är något som varierar från projekt till projekt. När avstånden beräknas tar man bland annat hänsyn till:

Om vi utgår ifrån ett utrymme med en normal takhöjd kring 2400mm, ljusa väggar och relativt ljus golvyta kan man däremot ge generella rekommendationer gällande avstånden.

OBS! För exakt placering av dina armaturer bör alltid ett belysningsförslag tas fram av lämplig fackman.

Vilka kapslingskrav ställs på belysning i badrum & andra våtutrymmen?

Tidigare har våtutrymmen delats in i olika områden ifrån tak till golv och haft olika kapslingskrav beroende på hur långt ifrån den aktuella bad- eller duschmiljön dessa varit.

Numera bestäms inte ”Område 2” (oklassat område) enbart på det vertikala planet, utan även horisontalt.

Så länge du har en takhöjd över 2,25meter klassas taket som en torr miljö. Detta innebär att du utan problem kan montera en ställbar IP21 armatur där.

Det brukar emellertid vara fördelaktigt att installera en IP44-klassad armatur direkt ovan duschmiljöer, eftersom ett duschmunstycke kan komma riktas upp i taket.

Om ditt innertak understiger 2,25meter måste IP-klassningen anpassas till den zon dessa hamnar i (läs ovan).

För mer information kring våtutrymmen och dess zoner, klicka här!
Källa: SS 436 40 00, utgåva 2 (701.30.4) 

Varför uppstår visst flimmer när styrelektroniken (ljusrelä, tidur) är frånslagen?

Beroende på vilken styrutrustning man använder kan visst flimmer eller "glödande" uppstå från armaturerna när styrutrustningen är frånslagen. Detta beror på störningar i elektroniken.

För att motverka det kan ett transientskydd anslutas parallellt mellan styrutrustningens tändtråd och neutralledare.

Rekommenderat transientskydd är Elkos 13 015 45

Återställning av dimmer vid skiftande ljusstyrkor:

Tänt läge snabbt tryck = släckt.

Håll inne knappen 10 sekunder. Systemet skall du vara återställt.